Styrelsen har ordet

SFAI:s intentionsförklaring lyder:


”Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, SFAI, arbetar för att utveckla prehospital och perioperativ medicin, anestesi, intensivvård och smärtbehandling med fokus på säkerhet, kvalitet och resultatuppföljning. Detta uppnås genom utbildning, forskning och ett tvärprofessionellt ”livslångt lärande” utgående ifrån en humanistisk och naturvetenskaplig grund.”

SIR:s forskarkurs i samband med SFAI-veckan 2014

Datum: 
16 sep 2014

Är Du forskningsintresserad? Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) anordnar i samarbete med Uppsala Clinical Research Centre en endagskurs under SFAI-veckan 2014. På kursen kommer vi diskutera metoder för att identifiera och hantera störfaktorer (confounders), en kunskap som är särskilt användbar för Dig som arbetar med observationsstudier. Mer information och anmälningsformulär hittar Du på SIR:s hemsida (www.icuregswe.org).

Examinatorer till EDIC 2 i Köpenhamn 7 maj

SSAI driver intensivistutbildningsprogram sedan många år och styrgruppen för programmet deltar nu också aktivt i examinationen för EDIC 2 som ligger under ESICM. Det skandinaviska examinationscentet för EDIC 2 startar i Köpenhamn denna termin. Examinationsformen är standardiserad med fallscenarios (OSCE) och bemannas av examinatorer som är kolleger och diplominnehavare själva. Om du är intresserad av att delta som examinator är ansökan välkommen till Morten Bestle i Danmark senast 10 mars. Läs mer i bilagan. Klicka här för att läsa mer i annons som finns på SSAI:s hemsida.

Stipendier

Svensk förening för Anestesi och intensivvård har i år generöst tilldelats medel av Abbvie AB och Linde Healthcare att under 2014, efter ansökan, utdelas som två stipendier à 25 000 SEK, till medlemmar i föreningen. Tilldelat stipendium kan användas för kongressdeltagande, studiebesök eller specificerat forsknings- eller utvecklingsprojekt med anknytning till ämnesområdet. Se bilagorna för mer information och ansökningsblankett.

16th Scandinavian Training Program in Intensive Care Medicine 2015-2016

Kungörelse: SSAI intensivvårdsutbildning med start 2015. Ansök nu! Mer information och instruktioner för anmälan finns i bilagan.

Kursplatser kvar!

Det finns några kursplatser kvar på:


SK-kurs i Thoraxanestesi coh thoraxintensivvård, Göteborg 24/3-28/3 2014. Kontaktperson Per Nellgård: per.nellgard@vgregion.se


Fortsättningskurs i intensivvård för ST-läkare och yngre specialister, Göteborg 31/3-4/4. Kontaktperson Helena Odenstedt Hergès: helena.odenstedt@vgregion.se

Projektanslag, forskningsstipendier och resebidrag att söka

Den 1 december startar ansökningsperioden för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från ett antal specialfonder. För ansökan, läs mer här.

Nu finns Svenska HLR Rådets riktlinjer tillgängliga på SFAIs hemsida

Nu hittar du Svenska HLR:s egna riktlinjer på svenska (länk till dessa) och heltext via SFAI:s riktlinjesida (medicinska och användbara riktlinjer). Prova länken till Sv HLR Rådets riktlinjer.

Kongress.se