Anmäl dig till tidig avgift innan 30 juni!

I september är det dags för SFAI-veckan i Jönköping. Anmäl dig innan 30 juni till en lägre avgift!

För information om programmet se www.sfaiveckan.se

 

Styrelsen har ordet

SFAI:s intentionsförklaring lyder:


”Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, SFAI, arbetar för att utveckla prehospital och perioperativ medicin, anestesi, intensivvård och smärtbehandling med fokus på säkerhet, kvalitet och resultatuppföljning. Detta uppnås genom utbildning, forskning och ett tvärprofessionellt ”livslångt lärande” utgående ifrån en humanistisk och naturvetenskaplig grund.”

SK-kurs: Smärta och akut och kronisk smärtbehandling

Datum: 
20 okt 2014 - 22 okt 2014

Smärtkursen har flera lediga kursplatser och ansökningstiden är förlängd till 5 september.

Baltic International Congress- Anaesthesiology, Intensive Care and Emergency Medicine, 4-6 December, 2014, Riga Latvia.

Baltic International Congress-  Anaesthesiology, Intensive Care and Emergency Medicine, 4-6 December, 2014, Riga Latvia.

In collaboration with WFSA, SSAI, ESA, ESRA, and the Lithuanian and Estonian professional societies.  Se broschyr and program.  

ST-utbildning, aktuellt

KVAST har haft ett möte 5 maj 2014; se aktuellt mötesprotokollDet och även alla tidigare mötesprotokoll finns på KVAST´s hemsida.

SFAI's policy gällande ST-utbildning i barnanestesi

För att ge alla ST-läkare kunskaper i barnanestesi och –intensivvård behöver utbildningen utökas, förbättras och kvalitetssäkras. SFAI:s styrelse har tillsatt en UPP-grupp, som föreslår som övergripande utbildningsmål att den nyblivna specialisten i anestesi och intensivvård ska kunna ge anestesi till friska barn >1 år med okomplicerade ingrepp och inleda intensivvård till barn >3 år.

Se bifogat dokument. 

Verksamhetschefsmöte 16-17 september 2014

Varmt välkommen till kommande verksamhetschefsmöte för svensk anestesi & intensivvård, i samband med SFAI-veckan i Jönköping. Verksamhetschefsmötet är i år planerad lunch till lunch 16-17/9, rum 12 på Elmia.

Inbjuden föreläsare är Marianne Törner, Forskningsledare, Säkerhet, Organisation och Ledarskap, Göteborgs universitet, som föreläser under temat Hur skapas en god säkerhetskultur inom vården?

Olof Norlanders resestipendium 2014

Karolinska Institutet och Olof Norlanders Minnesstiftelse ledigförklarar härmed Resestipendium 2014 om SEK 65.000.
Sista ansökningsdag är 1 oktober 2014. Läs mer i bilagan.

SIR:s forskarkurs i samband med SFAI-veckan 2014

Datum: 
16 sep 2014

Är Du forskningsintresserad? Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) anordnar i samarbete med Uppsala Clinical Research Centre en endagskurs under SFAI-veckan 2014. På kursen kommer vi diskutera metoder för att identifiera och hantera störfaktorer (confounders), en kunskap som är särskilt användbar för Dig som arbetar med observationsstudier. Mer information och anmälningsformulär hittar Du på SIR:s hemsida (www.icuregswe.org).

Kongress.se