Styrelsen har ordet

SFAI:s intentionsförklaring lyder:


”Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, SFAI, arbetar för att utveckla prehospital och perioperativ medicin, anestesi, intensivvård och smärtbehandling med fokus på säkerhet, kvalitet och resultatuppföljning. Detta uppnås genom utbildning, forskning och ett tvärprofessionellt ”livslångt lärande” utgående ifrån en humanistisk och naturvetenskaplig grund.”

SFAI:s forskningsforum 2015 i Linköping

SFAI:s delförening för undervisning och forskning (SFAI-UF) ansvarar på uppdrag av SFAI:s styrelse för planering och genomförande av SFAI:s forskningsforum 2015 på Universitetssjukhuset i Linköping torsdagen den 5 feb kl 11.00 - 6 feb kl 14.00. Tanken med arrangemanget är, att handledare och doktorander inom svensk anestesiologi och intensivvård ska ges möjlighet att presentera och tillsammans diskutera tidiga resultat från, eller planer för, vetenskapliga projekt i olika utvecklingsstadier utan konkurrens från andra aktiviteter och med väl tilltagen tid för återkoppling i direkt anslutning till varje presentation. Mötet ligger, som traditionen bjuder, som ett lunch-till-lunchmöte med gemensam middag under kvällen.

Vid delföreningens årsmöte i Åre beslutade vi att forskningsforum 2015 kombineras med ett öppet vårmöte i delföreningen. Vårmötet ligger därför onsdagen den 4 feb kl 17.00 – 5 feb kl 10.30 med gemensam middag under kvällen.

Ung i SFAI:s Vårmöte 2015

Datum: 
20 maj 2015 - 22 maj 2015

Ung i SFAI:s Vårmöte 2015: TEMA "I nattens mörker.."

Kursen ges i internatform. Kursort 2015, Villa Fridhem utanför Norrköping.

Löpande information publiceras här!

Grundläggande kurs i regionalanestesi

Datum: 
13 apr 2015 - 16 apr 2015

– det du behöver veta som färdig anestesiolog!

Plats: Anestesikliniken Danderyds Sjukhus

Målgrupp: ST-läkare och nyblivna specialister som önskar grundläggande utbildning i regionalanestesi, såväl teoretisk som praktisk, inklusive ultraljudsträning.

4th Scandinavian Advanced Obstetric Anaesthesia Training Programme

Datum: 
01 sep 2015

An advanced education programme for specialists in anaesthesiology, with a special interest in obstetric anaesthesia, from the five

Nordic countries.

The programme lasts two years and consists of:

  • Clinical training, working in one or two departments of anaesthesia, at least one with a special division for obstetric anaesthesia
  • Four SSAI courses in various Nordic countries and participation in the SSAI Congress 2017
  • A four week exchange programme in a foreign country
  • A research project

After fulfilling the Advanced Education Programme, the candidate will be awarded a SSAI Certificate in Obstetric Anaesthesia

For further information and contact-details, please check SSAI website: www.ssai.info

Application deadline 1st. March 2015

Programme start 1st. September 2015

Modern luftvägshantering för specialister

Datum: 
08 sep 2015 - 11 sep 2015

Marstrands Havshotell, Marstrand
8-11 september 2015

 

Arrangör: SFAIÖP
Katarina Hallén, Åse Danielson, Johan Ullman, Per Nellgård, Peter Frykholm, Chris Cressy, Jan Hallén

 

Ur programmet: 

Workshops i små grupper: fiberintubation, koniotomi, videolaryngoskopi, jetventilation. Falldiskussioner, strategidiskussioner, komplikationer, trauma

Intresseanmälan senast 15 april till  Katarina.Hallen@vgregion.se

SK-kurs i neuroanestesi och neurointensivvård

Datum: 
16 mar 2015 - 19 mar 2015

Välkommen att söka SK-kursen i Neuroanestesi och neurointensivvård i Linköping!

Varmt välkommen till verksamhetschefsmötet för svensk anestesi & intensivvård

Varmt välkommen till verksamhetschefsmötet för svensk anestesi & intensivvård, fredagen den 30/1 2015.

Denna gång på Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.

På mötet föreläser Gunilla Hult Backlund, generaldirektör på IVO samt Göran Petersson professor & verksamhetsledare för eHälsoinstitutet.

Vi räknar som vanligt även med uppdateringar från delföreningar.

Programmet startar 10:00, (kaffe från 09:30), gemensam lunch kl 12:00 och dagen avslutas senast kl 16:00.


Klicka här för att komma till anmälningsformuläret.
 

Kontakta mig om Du vill annonsera något på mötet, föreslå ämne eller presentatör för kommande möten.
 

Välkommen!

 

Anna Oscarsson Tibblin (och SFAI:s styrelse)

SK-kurs i Thoraxanestesi

Socialstyrelsen har beslutat att anordna SK-kurs i Thoraxanestesi och SFAI Verksamheter AB har vunnit anbudsförfarandet.
För att komma med på kursen måste man söka på Socialstyrelsens ansökningsblankett enligt nedan.

 Kursbeskrivningen http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/sk-kurser2015/thoraxanestesiochthoraxintensi 

 ansökan till kursen http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/ansoktillsk-kurser

 

Ni som redan sökt kursen direkt till Per Nellgård, måste formellt söka om kursen, fast nu till Socialstyrelsen.

Sista formella ansökningsdag är 141102

Riktlinjer för Barnintensivvård fastställda

Riktlinjer för överföring av kritiskt sjuka barn från allmän-IVA till barnintensivvårdsenhet samt hur dessa barn bör transporteras finns nu fastställda av SFAI. 

Riktlinjer för Barnintensivvård fastställda

Riktlinjer för överföring av kritiskt sjuka barn från allmän-IVA till barnintensivvårdsenhet samt hur dessa barn bör transporteras finns nu fastställda av SFAI. Dessa riktlinjer kan implementeras omgående. Dessutom föreslås

(i)                 skapande av en funktion för nationell samordning av tillgängliga barnintensivvårdsplatser och transport

(ii)               utveckling av regionala nätverk, samt

Kongress.se