Styrelsen har ordet

SFAI:s intentionsförklaring lyder:


”Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, SFAI, arbetar för att utveckla prehospital och perioperativ medicin, anestesi, intensivvård och smärtbehandling med fokus på säkerhet, kvalitet och resultatuppföljning. Detta uppnås genom utbildning, forskning och ett tvärprofessionellt ”livslångt lärande” utgående ifrån en humanistisk och naturvetenskaplig grund.”

Varmt välkommen till verksamhetschefsmötet för svensk anestesi & intensivvård

Varmt välkommen till verksamhetschefsmötet för svensk anestesi & intensivvård, fredagen den 30/1 2015.

Denna gång på Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.

På mötet föreläser Gunilla Hult Backlund, generaldirektör på IVO samt Göran Petersson professor & verksamhetsledare för eHälsoinstitutet.

Vi räknar som vanligt även med uppdateringar från delföreningar.

Programmet startar 10:00, (kaffe från 09:30), gemensam lunch kl 12:00 och dagen avslutas senast kl 16:00.


Klicka här för att komma till anmälningsformuläret.
 

Kontakta mig om Du vill annonsera något på mötet, föreslå ämne eller presentatör för kommande möten.
 

Välkommen!

 

Anna Oscarsson Tibblin (och SFAI:s styrelse)

SK-kurs i Thoraxanestesi

Socialstyrelsen har beslutat att anordna SK-kurs i Thoraxanestesi och SFAI Verksamheter AB har vunnit anbudsförfarandet.
För att komma med på kursen måste man söka på Socialstyrelsens ansökningsblankett enligt nedan.

 Kursbeskrivningen http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/sk-kurser2015/thoraxanestesiochthoraxintensi 

 ansökan till kursen http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/ansoktillsk-kurser

 

Ni som redan sökt kursen direkt till Per Nellgård, måste formellt söka om kursen, fast nu till Socialstyrelsen.

Sista formella ansökningsdag är 141102

SK-kurs i neuroanestesi och neurointensivvård

Datum: 
16 mar 2015 - 19 mar 2015

Välkommen att söka SK-kursen i Neuroanestesi och neurointensivvård i Linköping!

Riktlinjer för Barnintensivvård fastställda

Riktlinjer för överföring av kritiskt sjuka barn från allmän-IVA till barnintensivvårdsenhet samt hur dessa barn bör transporteras finns nu fastställda av SFAI. 

Riktlinjer för Barnintensivvård fastställda

Riktlinjer för överföring av kritiskt sjuka barn från allmän-IVA till barnintensivvårdsenhet samt hur dessa barn bör transporteras finns nu fastställda av SFAI. Dessa riktlinjer kan implementeras omgående. Dessutom föreslås

(i)                 skapande av en funktion för nationell samordning av tillgängliga barnintensivvårdsplatser och transport

(ii)               utveckling av regionala nätverk, samt

Lediga platser på kursen i Svåra luftvägen

Det finns flera lediga platser på kursen i Svåra luftvägen v. 4 i januari 2015.

Sista ansökningsdag blir framflyttad till 141117.

Ansök via ansökningsformuläret på kursens sida i kalendariet.

Välkommen att delta i POPULAR – en europeisk multicenter studie

POPULAR

POstanaesthesia PULmonary complications After the use of muscle Relaxants in Europe: an International Prospective Cohort Multi-centre Observational Study

 

Just nu pågår POPULAR, vilket är en ESA sponsrad europeisk multicenterstudie med huvudsyfte att kartlägga om användning av muskelrelaxantia påverkar andelen postoperativa lungkomplikationer http://www.esahq.org/POPULAR. I styrgruppen för denna studie deltar Malin Jonsson Fagerlund och Lars I Eriksson, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Studien är en prospektiv observationsstudie där man under två veckor registrerar användandet av muskelrelaxantia, reverseringsmedel och monitorering på vuxna patienter som genomgår elektiv OCH akut kirurgi. Patienterna följs sedan direkt postoperativt samt vid ett tillfälle i samband med utskrivning från sjukhus eller tom dag 28.

Presentationer och ljudinspelningar från SFAI-veckan 2014

Här finns presentationer och ljudinspelningar från SFAI-veckan 2014 i Jönköping 
(Du måste vara inloggad!)

Material:

ASA eller inte ASA vid ickehjartkirurgi, AnnaOscarsson 2.5 MB

Boundary spanning innovations HansWinberg 1.01 MB

Cardiac effects of non-adrenergic inotropic drugs, Birger Axelsson 6.31 MB

CRRT Sten Borgström 794.52 kB

Effekterna av postoperativ plasmavolymsexpansion, Jenny Skytte Larsson 1001.28 kB

Hot Topics, Anil Gupta 795.38 kB

Hot Topic Pediatric exposure anesthesia, Lars I Ericsson 664.2 kB

BAS-kurs: Att förebygga och hantera Brådskande Anestesiologiska Situationer

Datum: 
26 maj 2015 - 28 maj 2015

Baskurs 6, Lund.

BAS-kurs: Att förebygga och hantera Brådskande Anestesiologiska Situationer

Datum: 
03 feb 2015 - 05 feb 2015

Baskurs 5 ges på KS, Solna. 

Kongress.se