Styrelsen har ordet

SFAI:s intentionsförklaring lyder:


”Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, SFAI, arbetar för att utveckla prehospital och perioperativ medicin, anestesi, intensivvård och smärtbehandling med fokus på säkerhet, kvalitet och resultatuppföljning. Detta uppnås genom utbildning, forskning och ett tvärprofessionellt ”livslångt lärande” utgående ifrån en humanistisk och naturvetenskaplig grund.”

BAS-kurs: Att förebygga och hantera Brådskande Anestesiologiska Situationer

Datum: 
26 maj 2015 - 28 maj 2015

Baskurs 6, Lund.

BAS-kurs: Att förebygga och hantera Brådskande Anestesiologiska Situationer

Datum: 
03 feb 2015 - 05 feb 2015

Baskurs 5 ges på KS, Solna. 

ST-utbildning, aktuellt

2014-09-28

KVAST har haft ett möte 25 augusti 2014; se aktuellt mötesprotokoll. Det och även alla tidigare minnesanteckningar finns på KVAST´s hemsida.

Ung i SFAI:s Vårmöte 2015

Datum: 
20 maj 2015 - 22 maj 2015

Ung i SFAI:s Vårmöte 2015: "I nattens mörker"

20-22/5 2015

Löpande information publiceras här!

Thoraxanestesi och intensivvård

Datum: 
23 mar 2015 - 27 mar 2015

Baltic International Congress- Anaesthesiology, Intensive Care and Emergency Medicine, 4-6 December, 2014, Riga Latvia.

Baltic International Congress-  Anaesthesiology, Intensive Care and Emergency Medicine, 4-6 December, 2014, Riga Latvia.

In collaboration with WFSA, SSAI, ESA, ESRA, and the Lithuanian and Estonian professional societies.  Se broschyr and program.  

SFAI's policy gällande ST-utbildning i barnanestesi

För att ge alla ST-läkare kunskaper i barnanestesi och –intensivvård behöver utbildningen utökas, förbättras och kvalitetssäkras. SFAI:s styrelse har tillsatt en UPP-grupp, som föreslår som övergripande utbildningsmål att den nyblivna specialisten i anestesi och intensivvård ska kunna ge anestesi till friska barn >1 år med okomplicerade ingrepp och inleda intensivvård till barn >3 år.

Se bifogat dokument. 

Kongress.se