Styrelsen har ordet

SFAI:s intentionsförklaring lyder:


”Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, SFAI, arbetar för att utveckla prehospital och perioperativ medicin, anestesi, intensivvård och smärtbehandling med fokus på säkerhet, kvalitet och resultatuppföljning. Detta uppnås genom utbildning, forskning och ett tvärprofessionellt ”livslångt lärande” utgående ifrån en humanistisk och naturvetenskaplig grund.”

SK-kurs i neuroanestesi och neurointensivvård

Datum: 
16 mar 2015 - 19 mar 2015

Välkommen att söka SK-kursen i Neuroanestesi och neurointensivvård i Linköping!

Riktlinjer för Barnintensivvård fastställda

Riktlinjer för överföring av kritiskt sjuka barn från allmän-IVA till barnintensivvårdsenhet samt hur dessa barn bör transporteras finns nu fastställda av SFAI. 

Riktlinjer för Barnintensivvård fastställda

Riktlinjer för överföring av kritiskt sjuka barn från allmän-IVA till barnintensivvårdsenhet samt hur dessa barn bör transporteras finns nu fastställda av SFAI. Dessa riktlinjer kan implementeras omgående. Dessutom föreslås

(i)                 skapande av en funktion för nationell samordning av tillgängliga barnintensivvårdsplatser och transport

(ii)               utveckling av regionala nätverk, samt

Lediga platser på kursen i Svåra luftvägen

Det finns flera lediga platser på kursen i Svåra luftvägen v. 4 i januari 2015.

Sista ansökningsdag blir framflyttad till 141117.

Ansök via ansökningsformuläret på kursens sida i kalendariet.

Välkommen att delta i POPULAR – en europeisk multicenter studie

POPULAR

POstanaesthesia PULmonary complications After the use of muscle Relaxants in Europe: an International Prospective Cohort Multi-centre Observational Study

 

Just nu pågår POPULAR, vilket är en ESA sponsrad europeisk multicenterstudie med huvudsyfte att kartlägga om användning av muskelrelaxantia påverkar andelen postoperativa lungkomplikationer http://www.esahq.org/POPULAR. I styrgruppen för denna studie deltar Malin Jonsson Fagerlund och Lars I Eriksson, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Studien är en prospektiv observationsstudie där man under två veckor registrerar användandet av muskelrelaxantia, reverseringsmedel och monitorering på vuxna patienter som genomgår elektiv OCH akut kirurgi. Patienterna följs sedan direkt postoperativt samt vid ett tillfälle i samband med utskrivning från sjukhus eller tom dag 28.

Presentationer och ljudinspelningar från SFAI-veckan 2014

Här finns presentationer och ljudinspelningar från SFAI-veckan 2014 i Jönköping 
(Du måste vara inloggad!)

Material:

ASA eller inte ASA vid ickehjartkirurgi, AnnaOscarsson 2.5 MB

Boundary spanning innovations HansWinberg 1.01 MB

Cardiac effects of non-adrenergic inotropic drugs, Birger Axelsson 6.31 MB

CRRT Sten Borgström 794.52 kB

Effekterna av postoperativ plasmavolymsexpansion, Jenny Skytte Larsson 1001.28 kB

Hot Topics, Anil Gupta 795.38 kB

Hot Topic Pediatric exposure anesthesia, Lars I Ericsson 664.2 kB

BAS-kurs: Att förebygga och hantera Brådskande Anestesiologiska Situationer

Datum: 
26 maj 2015 - 28 maj 2015

Baskurs 6, Lund.

BAS-kurs: Att förebygga och hantera Brådskande Anestesiologiska Situationer

Datum: 
03 feb 2015 - 05 feb 2015

Baskurs 5 ges på KS, Solna. 

ST-utbildning, aktuellt

2014-09-28

KVAST har haft ett möte 25 augusti 2014; se aktuellt mötesprotokoll. Det och även alla tidigare minnesanteckningar finns på KVAST´s hemsida.

Ung i SFAI:s Vårmöte 2015

Datum: 
20 maj 2015 - 22 maj 2015

Ung i SFAI:s Vårmöte 2015: TEMA "I nattens mörker.."


Löpande information publiceras här!

Kongress.se