Anmäl dig till tidig avgift innan 30 juni!

I september är det dags för SFAI-veckan i Jönköping. Anmäl dig innan 30 juni till en lägre avgift!

För information om programmet se www.sfaiveckan.se

 

Styrelsen har ordet

SFAI:s intentionsförklaring lyder:


”Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, SFAI, arbetar för att utveckla prehospital och perioperativ medicin, anestesi, intensivvård och smärtbehandling med fokus på säkerhet, kvalitet och resultatuppföljning. Detta uppnås genom utbildning, forskning och ett tvärprofessionellt ”livslångt lärande” utgående ifrån en humanistisk och naturvetenskaplig grund.”

SK-kurs: Smärta och akut och kronisk smärtbehandling

Datum: 
20 okt 2014 - 22 okt 2014

Smärtkursen har flera lediga kursplatser och ansökningstiden är förlängd till 5 september.

Verksamhetschefsmöte på SFAI-veckan 2014

Varmt välkomna till verksamhetschefsmötet för svensk anestesi & intensivvård sal K12, Elmia, Jönköping, tisdag och onsdag 16-17/9.

På mötet föreläser Marianne Törner, professor Human Factors, Högskolan i Väst på temat ’Hur skapas god säkerhet inom vården?’. SFAI:s uppdragsgrupp för Barnintensivvård kommer att redovisa sitt arbete om nationella riktlinjer för barnintensivvård. Mötet avslutas på onsdag förmiddag med ett gemensamt möte med KVASTs styrelse där vi bland annat kommer att diskutera tillgången på specialanestesiplatser för STläkare.

Programmet börjar kl 12:00 med en enklare lunch i anslutning till föreläsningssalen på Elmia. Klockan 19:00 på tisdag kväll är det gemensam middag på Tommy Myllimäkis restaurang ’Sjön’, Östra Storgatan 173, sjon.se

Som vanligt räknar vi med uppdateringar från delföreningar, uppdragsgrupper med flera.

Anmäl sker via nedan länk.

Anmäl dig här

Kallelse till Årsmöte

Kallelse till Årsmöte

 

SFLPA, Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård kallar till årsmöte under SFAI veckan.

Plats: K14 SFAI-veckans lokaler på Elmia, Jönköping

Tid fredag 19/9 kl 13.00 

Medlemmar kan senast 10 dagar före mötet ge förslag på ärenden som skall behandlas på årsmötet. Förslag på dagordning publiceras på SFAIs hemsida senast 7 dagar före mötet.

 

Välkomna

Joacim Linde

ordförande​

ST-utbildning, aktuellt

2014-08-10

SPUR-inspektionssida uppdaterad, bl.a. detaljerad information om hur SPUR-inspektion av en anestesiklinik går till.

Baltic International Congress- Anaesthesiology, Intensive Care and Emergency Medicine, 4-6 December, 2014, Riga Latvia.

Baltic International Congress-  Anaesthesiology, Intensive Care and Emergency Medicine, 4-6 December, 2014, Riga Latvia.

In collaboration with WFSA, SSAI, ESA, ESRA, and the Lithuanian and Estonian professional societies.  Se broschyr and program.  

SFAI's policy gällande ST-utbildning i barnanestesi

För att ge alla ST-läkare kunskaper i barnanestesi och –intensivvård behöver utbildningen utökas, förbättras och kvalitetssäkras. SFAI:s styrelse har tillsatt en UPP-grupp, som föreslår som övergripande utbildningsmål att den nyblivna specialisten i anestesi och intensivvård ska kunna ge anestesi till friska barn >1 år med okomplicerade ingrepp och inleda intensivvård till barn >3 år.

Se bifogat dokument. 

Verksamhetschefsmöte 16-17 september 2014

Varmt välkommen till kommande verksamhetschefsmöte för svensk anestesi & intensivvård, i samband med SFAI-veckan i Jönköping. Verksamhetschefsmötet är i år planerad lunch till lunch 16-17/9, rum 12 på Elmia.

Inbjuden föreläsare är Marianne Törner, Forskningsledare, Säkerhet, Organisation och Ledarskap, Göteborgs universitet, som föreläser under temat Hur skapas en god säkerhetskultur inom vården?

Olof Norlanders resestipendium 2014

Karolinska Institutet och Olof Norlanders Minnesstiftelse ledigförklarar härmed Resestipendium 2014 om SEK 65.000.
Sista ansökningsdag är 1 oktober 2014. Läs mer i bilagan.
Kongress.se