Styrelsen har ordet

SFAI:s intentionsförklaring lyder:


”Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, SFAI, arbetar för att utveckla prehospital och perioperativ medicin, anestesi, intensivvård och smärtbehandling med fokus på säkerhet, kvalitet och resultatuppföljning. Detta uppnås genom utbildning, forskning och ett tvärprofessionellt ”livslångt lärande” utgående ifrån en humanistisk och naturvetenskaplig grund.”

Medlemsavgift 2015

Medlemsavgift för SFAI och SFAI:s delföreningar 2015 görs till BG 5897-4031.

Kansliet har stängt under jul och nyårshelgerna, åter på plats den 7 januari.

God Jul och Gott Nytt År!

Nationella studierektorsmöten, aktuellt

2014-12-04


Minnesanteckningar och presentationer från Nationella Studierektorskonferensen 2014 publicerade på hemsidan.


 

ST-utbildning, aktuellt

2014-12-02

KVAST - verksamhetsberättelse 2013-2014 publicerad. Den och tidigare verksamhetsberättelser finns på KVASTS hemsida.

SFAI:s forskningsforum 2015 i Linköping

SFAI:s delförening för undervisning och forskning (SFAI-UF) ansvarar på uppdrag av SFAI:s styrelse för planering och genomförande av SFAI:s forskningsforum 2015 på Universitetssjukhuset i Linköping torsdagen den 5 feb kl 11.00 - 6 feb kl 14.00. Tanken med arrangemanget är, att handledare och doktorander inom svensk anestesiologi och intensivvård ska ges möjlighet att presentera och tillsammans diskutera tidiga resultat från, eller planer för, vetenskapliga projekt i olika utvecklingsstadier utan konkurrens från andra aktiviteter och med väl tilltagen tid för återkoppling i direkt anslutning till varje presentation. Mötet ligger, som traditionen bjuder, som ett lunch-till-lunchmöte med gemensam middag under kvällen.

Vid delföreningens årsmöte i Åre beslutade vi att forskningsforum 2015 kombineras med ett öppet vårmöte i delföreningen. Vårmötet ligger därför onsdagen den 4 feb kl 17.00 – 5 feb kl 10.30 med gemensam middag under kvällen.

Annons (PDF)

Ung i SFAI:s Vårmöte 2015

Datum: 
20 maj 2015 - 22 maj 2015

Ung i SFAI:s Vårmöte 2015: TEMA "I nattens mörker.."

Kursen ges i internatform. Kursort 2015, Villa Fridhem utanför Norrköping.

Löpande information publiceras här!

Grundläggande kurs i regionalanestesi

Datum: 
13 apr 2015 - 16 apr 2015

– det du behöver veta som färdig anestesiolog!

Plats: Anestesikliniken Danderyds Sjukhus

Målgrupp: ST-läkare och nyblivna specialister som önskar grundläggande utbildning i regionalanestesi, såväl teoretisk som praktisk, inklusive ultraljudsträning.

4th Scandinavian Advanced Obstetric Anaesthesia Training Programme

Datum: 
01 sep 2015

An advanced education programme for specialists in anaesthesiology, with a special interest in obstetric anaesthesia, from the five

Nordic countries.

The programme lasts two years and consists of:

  • Clinical training, working in one or two departments of anaesthesia, at least one with a special division for obstetric anaesthesia
  • Four SSAI courses in various Nordic countries and participation in the SSAI Congress 2017
  • A four week exchange programme in a foreign country
  • A research project

After fulfilling the Advanced Education Programme, the candidate will be awarded a SSAI Certificate in Obstetric Anaesthesia

For further information and contact-details, please check SSAI website: www.ssai.info

Application deadline 1st. March 2015

Programme start 1st. September 2015

Modern luftvägshantering för specialister

Datum: 
08 sep 2015 - 11 sep 2015

Marstrands Havshotell, Marstrand
8-11 september 2015

 

Arrangör: SFAIÖP
Katarina Hallén, Åse Danielson, Johan Ullman, Per Nellgård, Peter Frykholm, Chris Cressy, Jan Hallén

 

Ur programmet: 

Workshops i små grupper: fiberintubation, koniotomi, videolaryngoskopi, jetventilation. Falldiskussioner, strategidiskussioner, komplikationer, trauma

Intresseanmälan senast 15 april till  Katarina.Hallen@vgregion.se

SK-kurs i neuroanestesi och neurointensivvård

Datum: 
16 mar 2015 - 19 mar 2015

Välkommen att söka SK-kursen i Neuroanestesi och neurointensivvård i Linköping!

Kongress.se