Styrelsen har ordet

SFAI:s intentionsförklaring lyder:


”Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, SFAI, arbetar för att utveckla prehospital och perioperativ medicin, anestesi, intensivvård och smärtbehandling med fokus på säkerhet, kvalitet och resultatuppföljning. Detta uppnås genom utbildning, forskning och ett tvärprofessionellt ”livslångt lärande” utgående ifrån en humanistisk och naturvetenskaplig grund.”

ST-utbildning, aktuellt

2015-01-29


KVAST har haft ett möte 12-13 januari, se aktuellt mötesprotokoll. Bl.a. diskuterades det delmålen i Socialstyrelsens kommande ST-författning och dess implementering i Utbildningsboken. Mycket intressant ämne, inte minst för studierektorerna. KVAST tar gärna emot förslag och kommentarer. Alla minnesanteckningar finns på KVASTs hemsida.

Sök Ung i SFAI:s koagulationsstipendium 2015

Fullvärdig medlem i Ung i SFAI är välkommen att söka Ung i SFAI:s koagulationsstipendium, vilket delas ut i samarbete med Octapharma. Sista ansökningsdag måndag 2:e mars 2015.

Som Ung i SFAI-stipendiat måste du personligen ta emot ditt stipendium torsdagen den 21:e maj i samband med Ung i SFAI:s vårmöte 2015 i Åby, Östergötland. 

För ytterligare instruktioner om ansökan se här


Ung i SFAI:s Vårmöte 2015

Datum: 
20 maj 2015 - 22 maj 2015

Ung i SFAI:s Vårmöte 2015: TEMA "I nattens mörker.."

Kursen ges i internatform på Villa Fridhem utanför Norrköping.

Anmälan är öppen, blankett och information hittar du här


OBS bara några dagar kvar av early bird-anmälan (500 kr rabatt vid anmälan före 1/2)!


Nationella studierektorsmöten, aktuellt

Välkomna till årliga Nationella ST-studierektorskonferensen torsdagen den 24 september kl 9.00-16.30, Leksellsalen, Eugeniahemmet T3:02, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Se bifogad karta för att hitta till lokalen.

Programmet publiceras här så fort det är klart. Kom gärna med förslag till bijan.darvish (at) karolinska.se


Varmt välkommen till verksamhetschefsmötet för svensk anestesi & intensivvård

Varmt välkommen till verksamhetschefsmötet för svensk anestesi & intensivvård, fredagen den 30/1 2015.

Denna gång på Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.

På mötet föreläser Gunilla Hult Backlund, generaldirektör på IVO samt Göran Petersson professor & verksamhetsledare för eHälsoinstitutet.

Vi räknar som vanligt även med uppdateringar från delföreningar.

Programmet hittar Du här.


Klicka här för att komma till anmälningsformuläret.
 

Kontakta mig om Du vill annonsera något på mötet, föreslå ämne eller presentatör för kommande möten.
 

Välkommen!

 

Anna Oscarsson Tibblin (och SFAI:s styrelse)

European Diploma in Anaesthesiology and Intensive care (EDAIC)

Prof. Mikael Bodelsson, LundEDAIC är en gemensam europeisk examen som administreras via European Society of Anaesthesiology (ESA) i Bryssel. För att få ta ut examen måste man vara specialistkompetent eller i slutet av sin ST samt blivit godkänd på både ett skriftligt (Part I) och ett muntligt prov (Part II). I vissa länder, till exempel Schweiz och Polen, är EDAIC obligatorisk för att man ska kunna ta ut sin nationella specialistkompetens. I Sverige avgör det individuella ST-kontraktet om ST-läkaren ska genomgå proven och i så fall vilka delar som ska vara godkända. För proven tas det ut avgifter och det varierar om hela eller delar av denna betalas av arbetsgivaren.

Stipendier och forskningsanslag från SLS att söka.

Ansökan om projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt projekt anslag och resebidrag från specialfonder kan göras 1 december 2014 – 1 februari 2015. Länk till ytterligare information.

Medlemsavgift 2015

Medlemsavgift för SFAI och SFAI:s delföreningar 2015 görs till BG 5897-4031.

Kansliet har stängt under jul och nyårshelgerna, åter på plats den 7 januari.

God Jul och Gott Nytt År!

Kongress.se